Yapı Betonarme Projesi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve 6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deprem Yönetmelik hükümleriyle ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapılmaktadır.

ODG İnşaatlarının yapım süresi içinde yasal mevzuat uyarınca, denetimi yasal yeterliliğe sahip resmi “Yapı Denetim Şirketleri tarafından yapılmaktadır.