Şirket Dışı İlişkiler

 • ODG, müşterilerine, yanıltıcı bilgi vermez ve güveni sarsıcı hiçbir ifade kullanmaz.
 • ODG rakiplerini karalayıcı, rekabete aykırı, adil olmayan hiçbir davranışı kabul etmez.
 • ODG müşterilerine verdiği hizmetler ve satışını yaptığı ürünler hakkında tam, açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir.
 • ODG, tedarikçi seçiminde objektif kriterlerle seçim yapar.
 • ODG işbirliği yapacağı tedarikçilerini ODG nin strateji ve politikalarına uygun şirketlerden/kişilerden olmasına dikkat eder.
 • Çalışanlar işleri nedeniyle kabul etmek durumunda kaldığı davetler, hediyeler, etkinliklere katılım gibi durumlarla karşılaştığında, teklif edilen hediyenin parasal değerinden çok, üçüncü kişilerde yaratacağı etkileri düşünür ve dikkate alır.
 • Çalışanlar müşterilerine ya da tedarikçilerine iş amaçlı hediye gönderimini ya da etkinlik katılım davetleri için yaptıkları harcamaları kendi özel kaynaklarından yapmaz, departman/şirket bütçesinden yapar.
 • Yönetimin Sorumlulukları
 • ODG de insan kaynakları ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar ve geliştirilen sistemler, hizmet kalitesi ilkelerini dikkate alır.
 • ODG de yöneticiler, organizasyon yapısı içinde farklı bölümlerdeki verimsizlikleri ortadan kaldırıp, insan kaynaklarının etkinliğini ve etkililiğini arttırabilecek uygulamalara önem verirler.
 • ODG de yöneticiler organizasyon yapısında katılımcı yönetim ve takım çalışması anlayışını yerleştirmek, çalışanların bilgi ve mesleki deneyim seviyelerini geliştirmelerine olanak sağlamak, onlara bilgi ve sorumluluk vererek desteklemek ve cesaretlendirmekle sorumludurlar.
 • ODG de seçme ve yerleştirme sürecinde temel ilke, adaylar arasında hiç bir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği profil ve yetkinliklere sahip, kurum kültürüne uyum sağlayabilecek kaliteli ve donanımlı kişilere eşit fırsat vermektir.
 • Çalışanların kazanılması, geliştirilmesi, kurumla bütünleştirilmesi ODG de temel amaçtır.
 • Şirket hedeflerinden şirket, bölüm ve çalışan bazına indirgenmiş hedefler belirlenerek, çalışanların objektif kriterlere dayalı performans değerlendirmeleri yapılır.
 • ODG de çalışanlara profesyonel gelişimleri için eşit fırsat ve olanak sağlanır.