Politikalar

Politikalar


Bağış ve Yardım Politikası
Şirketimiz sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir.
yönetim Kurulu’nun kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirketimiz vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirketimize ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’ da belirlenir. Şirketimiz, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ilkeler doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.
 
İnsan Kaynakları Politikası
odg İnsan Kaynakları, insana saygı ve insana değer ilkesi ile çalışanlarının üst düzeyde iş performansını ortaya çıkarmasını sağlayacak,odg’lilerin mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunarak çalışanlarca tercih edilen ve beğenilen bir marka olmayı hedefler.
Odg olarak;
Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği bir marka olmak,
odg’in hedeflerine odaklı, ekip halinde çalışan, gelişen, mutlu, memnun, motivasyonu yüksek ve nitekli işgücü oluşturmak,
İnsana saygı anlayışı çerçevesinde yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit ve adil bir çalışma ortamı sağlamak,
Kurumsal faaliyetlerde çalışanlarımızın sorumluluk alabilecekleri işbirliği ortamı yaratmak
Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve takdir edip ödüllendirmek,
Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme imkanı sağlayarak, onların yatayda ve dikeyde kariyer haritalarını oluşturmak verimliliklerini en üst düzeye çıkartmak,
Tüm çalışanlarımıza insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliği sağlamak,
Çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak ve bu çerçevede bağlılık duygularını geliştirmek,
Çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir çalışma ortamı sağlamak,
Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmak ve bu haklarını korulamak,
İnsan Kaynakları uygulamalarının, sistemlerinin ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek, iyileştirmeler yapmak, temel amaçlarımızdır.İnsan Kaynakları Vizyonumuz: “Yaratıcılığı ve yeniliği destekleyerek çalışanlarımıza heyecan ve gurur duydukları mutlu ve memnun çalışanlar yaratmak”.
İnsan Kaynakları Misyonumuz: “Üstün nitelikli çalışanlarca en çok tercih edilen ve beğenilen bir marka olmak”.

Kalite politikası
ODG Markası Kalite Kontrol Bölümü, ODG Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sn. OZAN GEZER İN "Kalite insanın kendisine olan saygısıdır" ilkesiyle yola çıkarak, keşfedilmemiş beklentileri karşılayan ulaşılabilirMUTLU yaşam alanları tasarlamak, sunmak ve mutluluk yaymak MİSYONU ve sektörde en iyi uygulama örneği olarak bilinmek VİZYON değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.Kalite politlamız ;
ODG  Markasına ait kalite kültürü oluşturmak,
Kalite dökümanları ve güncel şartnameler metodları belirlemek,
Metodları hayata geçirmek ve etkin kontrolü sağlamak,
Teknolojiye uygun güncellemeler yaparak kalite sürekliliğini sağlamaktır.ODG in farkı ODG projelerinde herzaman tasarım odaklı teknolojik çözümlerine ve bu çözümlerin kullanılmasına öncelik vermesidir. ODG, inşaatını üstlendiği tüm yapılarda yürürlükteki son deprem yönetmelikleri, T.S. 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları ve TS13515 gibi güncellemeleri, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yapmaktadır.
ODG projeleri, kapsamlı zemin sondajları ile hazırlanan detaylı zemin etüt raporlarına uygun ve gerekli iksa tedbirleri alınıp güvenli biçimde yapılmaktadır. Bu tür blokların tamamı, yükleri sağlam zemine aktaran, projesine göre radye temel veya kazıklı radye temel ile deprem kuvvetlerini güvenli bir biçimde karşıladığı ispatlanan taşıyıcı sistem uygulamaları ile yapılır. TSE’ye uygun kalite güvence belgeli olmasının yanı sıra şantiye ve laboratuarda testleri yapılan, statik projesine uygun sınıfta hazır beton ve sismik demir kullanılarak betonarme ve çelik yapılar inşa edilir.
Ciddi emek ve mücadele ile üretilen her yapının, her MÜŞTERİMİZ için mutluluk ve gurur duyma nedeni olmasının sağlanması ODG ‘in ana hedefidir.

FİYAT TEKLİFİ ALIN